Grundejerforeningen Vestre Tvillinggaard

Velkommen til Grundejerforeningen Vestre Tvillinggaards hjemmeside

 

Denne side vil blive brugt af bestyrelsen til at informere om nyt i foreningen, samt lægge indkaldelser og referater ud til/fra generalforsamlinger.

 

Håber alle 143 medlemmer vil få glæde af siden.

Bestyrelsen

 

 

Sidste nyt:

 

Næste generalforsamling er mandag den 27. februar 2017 i Kulturhuset kl. 19:30

 

 

Bestyrelsen har desværre erfaret, at vores ene revisor Flemming Petterson er afgået ved døden.

Vores revisorsupplant Lars Jensen er derfor indsat som revisor, og som ny supplant er indsat Kurt Nielsen, Solbærvangen 21.

 

 

 

___________________________________________

 

 

Kørsel i alléen

Det er tilsyneladende ikke gået op for beboerne i Solbærvangen ulige numre, at man ikke skal køre med bil i alléen.

Det burde ellers være let forståeligt, at man ikke må køre i alléen, men det er åbenbart ikke klart for alle!

 

 

 

Skal vi ikke hjælpes ad med holde vores område pænt og fri for affald?