Kan du ikke udskrive indkaldelsen til generalforsamlingen direkte fra din browser, så gør du følgende:

Sæt cursoren et tilfældigt sted i teksten. Tryk ctrl+a. Hele teksten skifter farve. Tryk herefter Ctrl+c. Hele indkaldelsen er nu kopieret. Åben Word eller et andet tekstbehandlingsprogram. Sæt cursoren på den blanke side. Tryk Ctrl+v. Hele indkaldelsen står nu i dit tekstprogram og kan umiddelbart udskrives.


Generalforsamling 11. februar 2019 kl. 19:30 i Kulturhuset Smørum


Dagsorden

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent –

Bestyrelsen foreslår Carl Erik Hammarlund

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra medlemmerne:

Godkendelse af budget og kontingent for 2019

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt

Bestyrelsens beretning

Året er gået planmæssigt og vores gartner har igen passet vores område i henhold til den indgåede kontrakt.

Vi har indgået en ny 5-årig kontrakt med gartneren til samme pris som tidligere (+kr. 500). Den nye kontrakt indeholder hækklipning af hjørnerene på Solbærvangen og Jordbærvangen i juni måned samt sprøjtning på de 2 hovedstier.

Ud over det nævnte, har der været de sædvanlige ting med oplysninger til ejendomsmægler og lidt andre småsager.

Dette er bestyrelsens beretning, som heldigvis ikke indeholder de store overraskelser.

Bestyrelsen, som næsten er helt udskiftet efter denne generalforsamling, er af den opfattelse, at vi afleverer en velkørende forening med en fornuftig økonomi.

Alt i alt et tilfredsstillende år.

Velkommen til den nye bestyrelse, som vælges senere i aften.

Husk!

Vedtægterne siger at brugen af motoriserede havemaskiner kun er tilladt søn- og helligdage mellem 10:oo og 12:oo samt hverdage fra 07:oo til 19:oo


    
•Forslag fra bestyrelsen:  Ingen forslag

•Forslag fra medlemmerne: Ingen forslag


Budget 2019                                       

Indtægter total kr.              

Kontingent     143 x 0                    00000

Lejeindtægt antenne                  43000,00

Indtægter total                       43000,00


Udgifter

Gartner                                                 55000,00

Vedligehold legeplads                                5000,00

Reserve legeplads                                   10000,00

Forsikringer                                             2000,00

Hjemmeside                                             1500,00

Kompensation bestyrelse/revisorer             3000,00

Bestyrelsesmøder/generalforsamling           1500,00

Repræsentation/gaver                                500,00

Kontorartikler                                          2500,00

Bankomkostninger                                   1000,00

Evt. snerydning                                     10000,00

Uforudsete udgifter                                 10000,00

Udgifter total                                       102.000,00


Overskud /underskud                                       59.000,00

Forventet underskud uden sne og

uforudsete udgifter og uden res. Legeplads        24.000

 

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

•På valg er:

•Henning Petersen - Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår som formand: Michael Røder, Solbærvangen 28   

•Peter Movritsen - Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår: Kamila Barbara Bülow, Jordbærvangen 31

•Tex Clemen – Modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår: Martin Vestergaard, Jordbærvangen 7

•Hvis Michael vælges til formand skal der vælges et bestyrelsemedlem mere

Bestyrelsen foreslår: Søren Norup Solbærvangen 33

•   

Suppleant:

•På valg er:      Henrik Waltenburg, Solbærvangen 23     modtager genvalg

•                     Niels Müller Jensen, Solbærvangen 35    modtager genvalg

•Vi skal vælge en supplant for 1 år i stedet for Kamila, hvis hun vælges til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår: Nils Åge Madsen, Solbærvangen 27

•Valg af revisor /revisorsupplant

Revisor: Kurt Nielsen - Modtager genvalg

•Revisorsuppleant – Bjarne Cortsen – Er ikke på valg

Eventuelt


 Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard