Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen afholdes mandag den 29. februar 2016 kl 19:30 i Kulturhuset, Flodvej.


      Dagsorden iflg. vedtægterne:

      Valg af dirigent –

      Bestyrelsen foreslår Carl Erik Hammarlund

      Bestyrelsens beretning

      Forelæggelse af det reviderede regnskab

      Forslag fra bestyrelsen: Ingen

      Forslag fra medlemmerne: Ingen

      Godkendelse af budget og kontingent for 2016

      Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

      Valg af revisor

      Eventuelt


      Bestyrelsens beretning

      Året 2015 har kørt fuldstændig efter planen. De grønne områder er     

      vedligeholdt som aftalt, og i store træk har vore grønne områder aldrig 

      været så pæne, som de er nu. Vi fik også lavet lidt asfalt, og vi skal vel 

      være tilfredse med lidt, når det er kommunen vi taler om.

      På sidste generalforsamling blev der stillet forslag om at fjerne 

      pengene  til vores sneberedskab. Dette forslag blev heldigvis stemt ned,

      for var det blevet vedtaget, havde vi ikke kunne få ryddet sne efter   

      snestormen i november sidste år.

      Vi har endnu 3 år tilbage på kontrakten med vores gartner, hvilket vi er 

      meget glade for.


      Det ville være ønskeligt at parcelhusejerne i større grad  tog ansvar

      for området uden for deres grunde, som de jo har pligt til.


      Det ville pynte rigtig meget på området.      Det reviderede regnskab:


 


      På valg er:

      Pernille Jensen 

      Gitte Pedersen   

 

      Suppleant:

      På valg er: Kamila Bülow

      Valg af revisor

      Revisor:

      Flemming Peterson

      Bestyrelsen foreslår at Lars Jensen , Solbærvangen 34 indvælges i   

      stedet for Flemming Petterson.


      Som revisorsuppleant foreslår bestyrelsen Kurt Nielsen, Solbærvangen   

      21 i stedet for Lars Jensen


      Eventuelt