Grundejerforeningen

Vestre Tvillinggaard

Generalforsamling 2015


Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent –

Bestyrelsen foreslår Carl Erik Hammarlund

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Forslag fra bestyrelsen: Ingen

Forslag fra medlemmerne: Ingen

Godkendelse af budget og kontingent for 2015

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt


Bestyrelsens beretning

2014 har været et roligt år, hvor almindelig vedligeholdelse af vores grønne områder har haft første prioritet.

Vi har ”kæmpet” lidt med vores gartner, der ikke helt levede op til vores forventninger. Til trods for dette har vi efterhånden nået et niveau på vores grønne områder, der er acceptabelt og fremover kun kræver normal vedligeholdelse.

Områderne mellem rækkehusene og Frugtvangen  står også rigtig flot, og dette skyldes alene en indsats fra rækkehusbeboerne selv.  Det er især rækkehusene Solbær lige numre, der har gjort en stor indsats i år, og de har nu et område, som de selv mener, det skal se ud. Grundejerforeningen har betalt direkte udgifter i forbindelse med renoveringen af området, og beboerne har leveret arbejdet. Alle rækkehusene har nu ordnet området mellem rækkehusene og Frugtvangen. Meget prisværdigt!

Området ud for Hindbær 13 er også blevet ordnet, og der er sået græs. Så nu agerer kommunen på samme måde som de andre beboere i rækken.

I alleen og nede på trekanten ved børnehaven er der fældet en del træer, og igen er arbejdet udført af de medlemmer, der er naboer til området.  Grundejerforeningen har sørget for stubfræsning og såning af nyt græs.

Vi har indgået en 4-årig gartnerkontrakt med et professionelt firma til en fast pris, så antennen betaler den almindelige vedligeholdelse  + lidt mere. Vores indtægt for antennen er også fast i 4 år.

Vore veje og stier ser ikke alle steder lige godt ud! Vi er i kontakt med kommunen for at se, om de vil udbedre  nogle af de asfaltskader, der er – så vi håber. 


Det ville være ønskeligt, at parcelhusejerne i større grad  tog ansvar for området uden for deres grunde, som de jo har pligt til. Det ville pynte rigtig meget på området.


Vores nye gartner har følgende priser til vores medlemmer:

•Generelt gartnerarbejde kr. 390 + moms . Minus 5% ved opgaver over kr. 5.000,-

•Affald afregnes med kr. 185,- pr læs

•Pris pr lbm hæk ved klipning på 2 sider inkl. fjernelse af affald – kr. 55,- ekskl. moms

•Pris pr lbm hæk ved klipning på 1 side + top inkl. fjernelse af affald – kr. 35,- ekskl. moms

•Priserne forudsætter at klipning kan foretages samtidig med klipning af foreningens hækkeKontaktdata:

Vækst og Miljø A/S

     Michael Kornbech

      Tlf. 58 50 40 52

      Mob. 23 65 10 85
Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen


På valg er:

• Formand: Henning Petersen – modtager genvalg   

• Peter Movritsen– modtager genvalg

• Tex Clemen– modtager genvalg

•Suppleant:

• Henrik Waldenburg– modtager genvalg

•1 ny suppleant skal vælges -

bestyrelsen foreslår Niels Müller Jensen, Solbærv. 35

•Valg af revisor

•Revisor:

• Erik Velgaard– modtager genvalgEventuelt